VAN EYCK
Meervoudig instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie

Vacature

04.04

Zakelijk leider

De Van Eyck zoekt per 1 januari 2018 een financieel en organisatorisch sterke 

ZAKELIJK LEIDER (M/V)

De Van Eyck is een multidisciplinaire en internationale postacademie voor kunstenaars, ontwerpers en schrijvers. De Van Eyck is meervoudig en bestaat uit: de Jan van Eyck Academie, de Hubert van Eyck Academie, Van Eyck Mirror en Van Eyck Services. Zij maakt deel van de landelijke culturele Basis Infrastructuur (BIS) en wordt mede gesteund door de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De kernwaarden van haar ambitie zijn: verbinding, engagement, proces en ontwikkeling. Het beleidsplan Levende beelden – licht in de spiegel 2017-2020 is het uitgangspunt voor haar huidige koers en beleid.

Van de zakelijk leider wordt verwacht dat hij/zij uitvoering geeft aan het beleid en het beheer van de interne zaken (zoals financiën, personeel, gebouw) en het eigen inkomstenbeleid verstevigt en uitbreidt. Naast aantoonbare kennis van en deskundigheid op bovengenoemde terreinen heeft de zakelijk leider gevoel voor verhoudingen, belangstelling voor kunst. Hij/zij is de aangewezen sparringpartner voor de directeur. Ook is hij/zij:

- communicatief
- een teamwerker
- inspirerend
- opbouwend
- flexibel
- niet voor een gat te vangen

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met minimaal een afgeronde HBO opleiding. Kandidaten dienen te beschikken over een sterk (eu)regionaal netwerk zowel in de culturele sector als het bedrijfsleven en bekend te zijn met talentontwikkeling in de beeldende kunst.  Gezien het internationale programma is een goede kennis van het Engels vereist.
Informatie over het programma van de academie is op deze website te vinden, het beleidsplan 2017-2020 Levende beelden – licht in de spiegel  is hier in te zien.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De Stichting Van Eyck heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarbij de loonmaatregelen van de sector Rijk worden gevolgd. Salaris volgens schaal 13 van de BBRA. Pensioen volgens de algemene burgerlijke pensioenwet (ABP). Bereidheid tot vestiging in Maastricht of omgeving. Het betreft een fulltime functie.

 

CONTACT

Contactpersoon: Solange Roosen, secretaris van de adviescommissie
Solange.roosen@janvaneyck.nl

Sollicitaties kunnen tot en met 30 april a.s. onder vermelding van ‘vacature zakelijk leider’ worden gezonden naar:

Van Eyck
ter attentie van Lex ter Braak, directeur 
Academieplein 1
6211 KM Maastricht


 

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief